Internet cez optický kábel je obecne rýchly a spoľahlivý. Ako je možné, že niektorí poskytovateľ ho má presa len rýchlejší, stabilnejší a lepší??

Dôvod je jednoduchý. Internetové pripojenie si môžeme predstaviť ako reťaz. A podobne ako reťaz, aj Vaše pripojenie k internetu je len také silné, ako jeho najslabší článok.

Mnohí poskytovatelia internetu majú svoju sieť vyskladanú z viacerých technológií. V niektorých prípadoch vedie optické pripojenie iba do spoločných priestorov bytovky (fiber-to-the-building FTTB) do rozvodnej skrine umiestnenej niekde v pivnici a odtiaľ už obyčajnými koaxiálnymi alebo UTP káblami k samotným používateľom. Inokedy naopak vzduchom mikrovlnným pripojením na strechu, kde je anténa a odtiaľ hoci aj optickým káblom do bytov. V ani jednom z popísaných prípadov nemôžeme hovoriť o ozajstnom optickom pripojení.

Najobľúbenejším typom pripojenia k internetu je FTTH, teda fiber-to-the-home. Ide o pripojenie, kedy optický kábel vedie priamo do bytu a aj kostra samotnej siete pozostáva z optického vedenia. Takýto optický internet má v meste Rožňava napríklad Antik.